اسماعیل عنانی مسئول دپارتمان آموزش

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رتبه 38 کنکور سراسری 95 است.

به عنوان ویراستار مدتی در کانون قلمچی فعالیت می کند.

وی همچنین سابقه تدریس خصوصی در شهر تهران را دارد.

هم اکنون به عضویت هیئت علمی دبیرو در آمده است.