ایمان رمضانی هیئت علمی ریاضی

رتبه ی 4 کنکور سراسری ریاضی سال 95 و دانشجوی کارشناسی در دو رشته ی مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است. به عنوان ویراستار کتاب در موسسه خیلی سبز و گاج فعالیت داشته است. اکنون به عنوان هیئت علمی ریاضی در گروه آموزشی دبیرو فعال شده است.