محمدرضا ضیایی مسئول دپارتمان مشاوره

رتبه‌ی 9 کنکور سراسری ریاضی 95 و دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

مدتی به عنوان مشاور در موسسه آموزشی آینده سازان فعالیت کرده است.

وی سابقه پشتیبانی و مشاوره به رتبه 6 کنکور سراسری ریاضی 96 را دارد.

هم اکنون مسئول دپارتمان آموزش گروه آموزشی دبیرو می‌ باشد.