نمایش یک نتیجه

    کتاب رفتار سازمانی رویکردی مبتنی بر شواهد

    95,000 تومان

    در جلد 2 رفتار سازمانی ، مترجمین کوشیده‌اند با درکی درست از نظریات قبلی پیرامون انسان و نظام مدیریتی او ، دیدگاه‌ های جدید را به درستی در راستای به کارگیری آن در سازمان ببینند